АВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА перорална суспензия 10 мл * 12

11,50 лв.
- +
добави в количката
Моля, изберете:

ГАВИСКОН ЛИКВИД САШЕТА перорална суспензия 10 мл * 12
Листовка: информация за потребителя
Гавискон Ликвид Сашета 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml +160 mg/10 ml перорална суспензия
натриев алгинат/натриев хидроген карбонат/калциев карбонат

Gaviscon Liquid Sachets 500 mg /10 ml + 267 mg /10 ml + 160 mg /10 ml oral suspension
Sodium alginate/Sodium hydrogen carbonate/Calcium carbonate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 7 дни не се почувствате добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Гавискон Ликвид Сашета и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Гавискон Ликвид Сашета
3. Как да приемате Гавискон Ликвид Сашета
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Гавискон Ликвид Сашета
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Гавискон Ликвид Сашета и за какво се използва
Гавискон Ликвид Сашета спада към група лекарства, наречени „супресори на рефлукса”, които образуват бързо (за 3 минути) защитен слой по повърхността на стомашното съдържимо до 4 часа, за да възпрепятстват изтичането на стомашна киселина от стомаха към хранопровода, където причинява болка и дискомфорт.

Този лекарствен продукт се използва за лечение на симптоми на гастро-езофагеален рефлукс, като киселинна регургитация, киселини от стомаха и нарушено храносмилане (свързани с рефлукса), например след хранене или по време на бременност, или при пациенти със симптоми свързани с рефлукс езофагит.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Гавискон Ликвид Сашета
Не приемайте Гавискон Ликвид Сашета
ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на Гавискон Ликвид Сашета, тъй като много рядко е възможно да се появат затрудненено дишане и кожни обриви (виж информацията по-долу за пълния списък на нежелани реакции).
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Гавискон Ликвид Сашета
Този лекарствен продукт съдържа натрий (6,2 mmol на 10 ml) и калций (1,6 mmol на 10 ml).

Максималната препоръчителна дневна доза от този продукт съдържа 1140,8 mg натрий (такъв какъвто се намира в готварската сол). Това е еквивалентно на 57,04% от препоръчаната за възрастни максимална дневна доза за прием на натрий.

Гавискон Ликвид Сашета е показан само за краткосрочно лечение, освен ако не е препоръчано нещо друго от Вашия медицински специалист. Говорете с Вашия фармацевт или лекар ако трябва да приемате Гавискон Ликвид Сашета ежедневно за продължителен период от време или редовно, особено ако сте посъветвани да спазвате диета с ниско съдържание на сол.
Ако страдате от сериозно бъбречно или сърдечно заболяване, говорете с Вашия лекар относно количеството на тези соли, тъй като такива соли могат да повлияят на тези заболявания
Ако симптомите продължат повече от 7 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.
Метил парахидроксибензоат (40 mg/10 ml), пропил парахидроксибензоат (6 mg/10 ml) могат да предизвикат алергични реакции (възможно със закъснение).

Други лекарства и Гавискон Ликвид Сашета
Не приемайте този лекарствен продукт в рамките на 2 часа от приема на други лекарствени продукти през устата, тъй като може да повлияе действието на другите лекарствени продукти.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет
Този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на това лекарство.

Важна информация относно някои от съставките на Гавискон Ликвид Сашета
Този лекарствен продукт съдържа метил (Е 218) и пропил (Е 216) парахидроксибензоати, които могат да причинят алергични реакции (възможно с късна поява).

3. Как да приемате Гавискон Ликвцд Сашета
За перорална употреба.

Възрастни, включително в старческа възраст и деца на и над 12-годишна възраст: Едно до две сашета след хранене и преди сън или според указанията на лекаря (до четири пъти дневно). Деца под 12-годишна възраст: Прилага се само по лекарска препоръка.

Ако сте приели повече от необходимата доза Гавискон Ликвид Сашета
Ако сте приели по-голямо количество от лекарствения продукт е възможно да се чувствате подут и да усетите някакъв дискомфорт в корема. Ако оплакването не премине, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали прием на Гавискон Ликвид Сашета
Ако пропуснете приема на една доза, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете обичайния прием на лекарствения продукт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, Гавискон Ликвид Сашета може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако се появят някои от следните нежелани реакции, преустановете приема на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар възможно по-скоро. Много рядко (по-малко от 1 на 10 000) може да се наблюдават алергични реакции към помощните вещества. Симптомите включват кожни обриви, сърбеж, затруднено дишане, замаяност или отоци на лицето, устните, езика или гърлото.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
София 1303
ул. "Дамян Груев“ 8
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Когато съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Гавискон Ликвид Сашета
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Гавискон Ликвид Сашета след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и сашето. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте го при температура под 25°С, в оригиналната опаковка.
Да не се замразява или съхранява в хладилник.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които не ползвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Гавискон Ликвид Сашета
Активните вещества във всяко саше (10 ml перорална суспензия) са: 500 mg натриев алгинат, 267 mg натриев хидроген карбонат и 160 mg калциев карбонат.

Другите съставки са: карбомер, метил парахидроксибензоат (Е 218), пропил парахидроксибензоат (Е 216), захарин натрий, естествен аромат на мента, натриев хидроксид, пречистена вода.
Този лекарствен продукт не съдържа захар и оцветители.

Как изглежда Гавискон Ликвид Сашета и какво съдържа опаковката
Лекарственият продукт Гавискон Ликвид Сашета представлява почти бяла суспензия с мирис и вкус на мента.

Гавискон Ликвид Сашета се предлагат в опаковки от: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 и 48 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L.

Производител
RBNL Brands B,V.

Нидерландия