КСИЗАЛ табл 5мг/20бр ***

21,40 лв.
  • Кат. номер: 18505
- +
добави в количката
Моля, изберете:

КСИЗАЛ таблетки 5 мг * 20
Листовка: информация за потребителя
Ксизал 5 mg филмирани таблетки
Xyzal 5 mg film-coated tablets
левоцетиризинов дихидрохлорид
(levocetirizine dihydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Ксизал и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал
3. Как да приемате Ксизал
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ксизал
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ксизал и за какво се използва
Активното вещество на Ксизал е левоцетиризинов дихидрохлорид. Ксизал е противоалергично лекарство.

За лечение на болестните прояви (симптомите) при възрастни и деца на възраст над 6 години, свързани с:

алергичен ринит (включително персистиращ алергичен ринит);
копривна треска (уртикария).
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ксизал
Не приемайте Ксизал
ако сте алергични към левоцетиризинов дихидрохлорид, цетиризин, към други антихистамини, хидроксизин, пиперазинови производни или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
ако сте с тежко бъбречно заболяване, изискващо диализа.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Ксизал.

Ако не можете да изпразвате пикочния си мехур (поради нараняване на гръбначния мозък или увеличена простата), моля посъветвайте се с Вашия лекар.

Ако страдате от епилепсия или имате риск от конвулсии, моля, попитайте Вашия лекар за съвет, тъй като употребата на Ксизал може да доведе до влошаване на пристъпите.

Ако сте насрочени за тест за алергия, попитайте Вашия лекар дали трябва да спрете приема на Ксизал за няколко дни преди тестването. Това лекарство може да повлияе на резултатите от теста Ви за алергия.

Деца
Употребата на Ксизал не се препоръчва при деца под 6 годишна възраст, тъй като филмираните таблетки не позволяват адаптиране на дозата.

Други лекарства и Ксизал
Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ксизал с храни, напитки и алкохол
Необходимо е повишено внимание при едновременното приемане на Ксизал и алкохол, или други лекарства влияещи на централната нервна система.
При чувствителни пациенти, едновременното приложение на Ксизал с алкохол или други лекарства действащи върху централната нервна система, е възможно да доведе до допълнително понижаване на вниманието и нарушаване на способността на действие.

Ксизал може да се приема със или без храна.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини
Някои пациенти, приемащи Ксизал могат да почувстват сомнолентност/сънливост, умора и изтощение. Бъдете внимателни, когато шофирате или работите с машини преди да установите как Ви въздейства лекарството. Проведените конкретни изпитвания при здрави хора, след употребата на левоцетиризин в препоръчителната доза, не са установили нарушаване на вниманието, реакциите и способността за шофиране.

Ксизал съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемете този лекарствен продукт.

3. Как да приемате Ксизал
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при възрастни и деца на възраст 6 и повече години е една таблетка дневно.

Употреба при деца
Употребата на Ксизал не се препоръчва при деца на възраст под 6 години, тъй като филмираните таблетки не позволяват адаптиране на дозата.

Специални указания за употреба при специални групи пациенти
Бъбречно u чернодробно увреждане
Пациенти с нарушена бъбречна функция трябва да приемат по-ниска доза, съобразена с тежестта на бъбречното заболяване. При деца дозата трябва да се съобрази с телесното тегло. Вашият лекар ще определи дозата.

Пациенти с тежко бъбречно заболяване, изискващо диализа, не трябва да приемат Ксизал.

Пациенти, които имат нарушение само на чернодробната функция, трябва да приемат обичайната препоръчителна доза.

Пациенти, които имат нарушение и на бъбречната и на чернодробната функция могат да приемат по-ниска доза, съобразена с тежестта на бъбречното заболяване. При деца дозата трябва да се съобрази с телесното тегло. Вашият лекар ще определи дозата.

Пациенти в старческа възраст на 65 години и повече
Пациенти в старческа възраст не се нуждаят от промяна на дозата, ако бъбречната им функция е нормална.

Как и кога трябва да приемате Ксизал
Само за приложение през устата.
Ксизал може да се приема със или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода.

Колко продължително трябва да приемате Ксизал
Продължителността на употреба зависи от вида, продължителността и развитието на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ксизал