Нежелани лекарствени реакции

Създадохме тази страница в нашият сайт за да обърнем внимание на всички, които го посещават и на този елемент от употребата на лекарства - проявата на нежелани лекарствени реакции по време или след употребата на лекарства

Този линк ще ви прехвърли на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекартсвата където ще отриете:

 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ОТ НЕМЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

 

Информацията, която ще  предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на Р. България, както и познати за които е известна  честота на проява. Не се притеснявайте да обсъждате с вашият фармацевт вашето здравно състояние при употребата на лекарства. 

Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции

Аптека Верте подкрепя кампанията на ИАЛ за популяризиране на съобщаването на нежелани лекарствени прояви на лекарствените продукти.


Това, че може да купувате някои лекарства без лекарско предписание, не означава, че те не могат да предизвикват нежелани реакции. Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, онлайн:

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Информационна кампания за популяризиране на съобщаването на нежелани лекарствени реакции

Аптека Верте подкрепя кампанията на ИАЛ за популяризиране на съобщаването на нежелани лекарствени прояви на лекарствените продукти. Прочетете текста по-долу и изгледайте краткото видео, за да получите повече информация. Това, че може да купувате някои