Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р България

Настоящият списък не включва лекарствени продукти с изтекло разрешение за употреба, въпреки че те могат да бъдат продавани до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една година от датата на изтичане на разрешението за употреба (съгласно чл. 55, ал. (6) от ЗЛПХМ).
Лекарствени продукти без лекарско предписание в Р България /линк към страницата на ИАЛ /

ОТС /линк към файл на ИАЛ /