Контролни органи

Контролни органи

Изпълнителна агенция по лекарствата 

София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail:bda@bda.bg

http://www.bda.bg/

Функции на ИАЛ

Български фармацевтичен съюз

 София, 1040
ИНТЕРПРЕД - СТЦ
Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6

Нац. телефонен номер: +359 700 17 881

Email: office@bphu.bg

 www.bphu.bg

Столична регионална здравна инспекция
гр. София, ул. "Враня" № 20, ет. 2

тел. 02/ 813 04 13; 02/ 813 04 00

www.srzi.bg 

Министерство на здравеопазването 

София, 1000

пл. "Света Неделя" 5
http://www.mh.government.bg/bg/

Комисия за защита на потребителите

гр. София 1000,

пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22

https://kzp.bg/

Изпълнителна агенция по лекарствата

Насърчава гражданите и медицинските специалисти да се обръща към ИАЛ