ВЕРТЕ Online Аптека

ВЕРТЕ ЕООД  притежава удостоверение за администратор на личните данни №251179 / 26.05.2011 г.

ВЕРТЕ ЕООД  притежава разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти N: АП - 574 / 16.12.2013 г.

ВЕРТЕ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131456451.